Privacyverklaring

Brouwerij de Graas, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens en vestigingsadres

https://www.brouwerijdegraas.nl
Schrevenhofdreef 7
5709 RM  Helmond
+316 108 29559

Wessel Haasnoot is de Functionaris Gegevensbescherming van Brouwerij de Graas. Hij is te bereiken via info@brouwerijdegraas.nl.

MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG WIJ PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN

Brouwerij de Graas verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Brouwerij de Graas verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 18 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brouwerijdegraas.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Brouwerij de Graas neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Er wordt geen gebruik gemaakt van computers of –systemen om besluiten te nemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brouwerij de Graas) tussen zit.

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Brouwerij de Graas bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Voor- en achternaam, telefoonnummer en e-mail adres die u zelf heeft opgegeven via de website of via het gastenboek gebruiken wij voor het versturen van onze nieuwsbrief. Door een verzoek te richten aan Brouwerij de Graas verwijderen wij u uit ons bestand.

Indien u gebruik maakt van 1 van de diensten van Brouwerij de Graas (bijvoorbeeld een verzoek om levering van producten) bewaren wij uw adres- en bankgegevens 10 jaar vanwege eisen die de belasting stelt aan de bewaartermijn van gegevens voor de belastingaangifte.

Onze website verzamelt IP adressen van bezoekers ter verbetering van de website door middel van functionele en technische cookies.

Brouwerij de Graas gebruikt ook gegevens van reviews die verzameld worden uit algemeen beschikbare bronnen zoals Untappd.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Brouwerij de Graas verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Brouwerij de Graas gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smart phone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Brouwerij de Graas en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdragen van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@brouwerijdegraas.nl.

Brouwerij de Graas wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen. Dat kan bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Brouwerij de Graas neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@brouwerijdegraas.nl.

Neem contact met ons op

Heb je nog vragen, wil je meedoen of heb je een goed idee? Laat het ons weten! Stuur ons een berichtje en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

  • Door gebruik te maken van het contactformulier ga je akkoord met de verwerking van je persoongegevens volgens onze privacyverklaring
Je gebruikt een verouderde webbrowser

Deze website maakt gebruik van moderne technieken die niet worden ondersteund door jouw webbrowser. Update mijn webbrowser

×